link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van Maria ter Weghe

Dondersdag 18 oktober met Mgr. Th. Hoogenboom

gepubliceerd: dinsdag, 2 oktober 2018

Op dins­dag­avond 18 ok­to­ber viert de pa­ro­chie St. Barnabas het feest van Maria ter Weghe. Om 19.30 uur is er de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie-vie­ring met Mgr. Th. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht als hoofd­cele­brant. Om 19.00 uur wordt de rozen­krans gebe­den.

Kin­de­ren zijn speciaal welkom. Er is kin­der­woord­dienst en zij kunnen mee­lo­pen (de meisjes als bruidje) in de pro­ces­sie met Maria ter Weghe in hun mid­den.

Na de Mis is er een gezellig samen­zijn in Grand café Concordia. Er zal een veiling gehou­den wor­den, waar­van de opbrengst bestemd is voor de instand­hou­ding van het kerk­ge­bouw.

Meer over Maria ter Weghe

Lees meer over Maria ter Weghe op de speciale web­pa­gina op deze web­si­te: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl