link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Twee wezenlijke vragen - gewijzigde data

Schoonhoven en Haastrecht vanaf 31 oktober

gepubliceerd: donderdag, 25 oktober 2018
Twee wezenlijke vragen - gewijzigde data

In de beide pa­ro­chies hou­den we vier avon­den over twee wezen­lijke vragen. Iedere mens stelt zich­zelf deze vragen wel eens.

De eertse vraag: Bestaat God?

Er zijn veel mensen, die wel in iets geloven. Is er iets meer en wat dan? Weten wij daar iets meer van? Wat kan ons helpen? Kunnen wij een erva­ring opdoen van God?

De tweede vraag is: Wie ben ik?

Ik kom mezelf elke dag tegen, zoals ik ben, en ook mijn grenzen. En wat is de zin van mijn leven. Het lij­den en de dood bestaan ook. Is daar iets over te zeggen? Kom ik ver­der in mijn leven? Meestal heb ik geen tijd om hierbij stil te staan. Toch kan ineens mijn leven stil komen te staan en dan?

Data

Daarom deze vier avon­den die ons een weg kunnen wijzen:

Pa­ro­chiehuis “De Over­kant”
Wal 34, Schoon­hoven
Vereni­gings­ge­bouw “De Grote Haven”
Grote Haven 40, Haas­trecht
• woens­dag­avond 31 ok­to­ber • zon­dag­avond 4 no­vem­ber
• woens­dag­avond 7 no­vem­ber • zon­dag­avond 11 no­vem­ber

Steeds van 20.00 uur tot 21.00 uur. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl