link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Catholicism

Schoonhoven - 8 november

gepubliceerd: maandag, 5 november 2018

Donder­dag 8 no­vem­ber is er weer een avond van de DVD-serie “Catho­li­cism”. Deze keer over 'gebed en gees­te­lijk leven'. De zusters uit Dordrecht hebben er ook over ge­spro­ken, m.n. over eucha­ris­ti­sche aanbid­ding.

Gebed is het verheffen van de geest en het hart tot God.
Het is een diepe per­soon­lijke ont­moe­ting met God, waar je niet altijd ‘klaar’ voor bent.
Er is oefe­ning nodig om vanuit het dage­lijkse ‘werk’leven om te schakelen naar die erva­ring.
Deze afleve­ring laat een aantal leer­mees­ters van gebed zien.
Er is gelegen­heid voor eventuele vragen en wat napraten.

 

De avond vindt plaats in
‘De Over­kant’ (Wal 34).
Het begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

De koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Tot don­der­dag 8 no­vem­ber! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl