link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Catholicism: Het eeuwig leven

Schoonhoven - 29 november

gepubliceerd: maandag, 26 november 2018

Donder­dag 29 no­vem­ber is er de af­slui­ten­de avond van de DVD-serie “Catho­li­cism”. Deze laatste avond gaat over het ‘Eeuwig leven’. We spreken vaak over de hemel, maar ook over vagevuur en de hel. Daar gaan we deze avond veel over horen.

De hemel is het doel van het katho­lie­ke leven. God wil dat we deel­ne­men aan zijn eigen leven, een leven dat liefde is. De moge­lijk­heid dat de hel bestaat is het logisch gevolg van twee fun­da­men­tele over­tui­gingen: “God is liefde en wij mensen zijn vrij om te kiezen.” We kunnen ja of nee zeggen tegen Gods liefde en dat geeft aan dat we zelf verant­woor­de­lijke zijn voor ons eeuwig leven.

We bespreken vragen als:
Wanneer begint ons eeuwig leven?
Stuurt God mensen naar de hel?
Wat betekent het vagevuur? En waarom loute­ring?

Datum, tijd en plaats

De avond vindt plaats in
‘De Over­kant’ (Wal 34).
Het begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

De koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Tot don­der­dag 29 no­vem­ber! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl