link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid dirigente

van het koor Sursum Corda

gepubliceerd: zondag, 9 december 2018

Vandaag nam dirigente Marchien Leopold al een beetje afscheid van het koor Sursum Corda. Ruim 6 jaar heeft zij dit koor geleid. Het koor heeft veel van haar geleerd en een pret­tige tijd met haar gehad. Het is jammer dat zij vertrekt. Zij zal gemist wor­den.

Aan het slot van de mis en tij­dens het koffie­drin­ken in "De Over­kant" wer­den woor­den van dank uit­ge­spro­ken namens het kerk­bestuur en het koor. Ook was er gelegen­heid Marchien per­soon­lijk de hand te drukken.

Marchien is nog niet 'echt weg'. De aan­ko­mende maan­da­gen komt ze nog vanuit Delft naar Schoon­hoven voor de repe­ti­ties voor de nachtmis met Kerst. Op 24 de­cem­ber zal zij voor de laatste keer diri­geren.

Marchien: het ga je goed, met Gods zegen en met veel dank vanuit onze pa­ro­chie! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl