link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wandeling langs een kerstverhaal

Vrijdag 21 december • vanaf 18.00 uur • Haastrecht

gepubliceerd: zaterdag, 15 december 2018

met live scènes
De Haas­trechtse kerken verenigd in het Hapis or­ga­ni­seert dit jaar voor de derde keer een bij­zon­dere kerst­wan­de­ling. Al wan­de­lend beleeft u met uw (klein)kin­de­ren of beken­den het kerste­van­ge­lie als nieuw. Het thema is: Op weg naar het licht.

De wan­de­ling begint bij het par­keer­ter­rein van de Liezeborgh, waar u wordt opgewacht door de harmonie die Kerst­lie­de­ren speelt en een ver­telster uit oude tij­den en Romeinse soldaten, die u op weg helpen en de juiste route wijzen.

We ver­wach­ten u (jullie) op vrij­dag 21 de­cem­ber. U kunt starten van 18.00 uur tot 19.30 uur. De wan­de­ling gaat langs ver­schil­lende plekken en kerken in de dorpskern, dus u wandelt ongeveer twee kilo­me­ter, maar u zult onderweg veel horen, beleven en zien. We nodigen ie­der­een , jong en oud van harte uit op deze weg naar het licht. Als u een lantaarn bezit, neem die dan mee om op weg naar het bij­zon­dere licht van Kerst, de donkere weg te laten oplichten.

 

 

 

 

Het Hapis (Haas­trechts Platform voor Inter­ker­ke­lijke Samen­wer­king) or­ga­ni­seert een Kerst­wan­de­ling voor en door jong en oud langs diverse plekken en kerken in het centrum van Haas­trecht. Zo kan het kerst­ver­haal wor­den beleefd en de blijde bood­schap wor­den gehoord.

Onderweg zijn er live diverse scenes van het Kerst­ver­haal uitge­beeld. Er wordt voor­ge­dragen, toneelgespeeld, gezongen en gemusi­ceerd. Leden en koren van de ver­schil­lende kerken zetten zich in om het kerst­ver­haal levend en bereik­baar te maken voor ie­der­een.

U kunt starten bij ver­pleeg­huis de Liezeborgh, Liezeweg 31 te Haas­trecht.

Vanaf 17.30 uur kunnen de groepen starten. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl