link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De mooiste lamp

Maandag 24 december 19.00 uur • kerstspel voor en door kinderen • Schoonhoven

gepubliceerd: zaterdag, 15 december 2018

Op Kerst­avond wordt in de Bar­tho­lo­meus­paro­chie te Schoon­hoven (Wal 63) weer het aloude verhaal van de geboorte van het kindje Jezus ver­teld en door kin­de­ren uitge­beeld.

De lantaarn van Jozef en Maria doet het niet meer en andere reizi­gers op weg naar Beth­le­hem willen hen niet helpen. Ook zijn Maria en Jozef niet welkom in de her­berg.
Herders wijzen hen naar een stal, waar het kindje Jezus wordt geboren.

Een engel brengt dit goede nieuws aan de her­der. Zij hebben geen lantaarn nodig om Hem te vin­den, want Jezus zelf is het Licht van de wereld!

Dit bij­zon­dere nieuws van Gods liefde is voor ie­der­een, jong en oud.
Er wor­den bekende kerst­lie­de­ren gezongen, zodat ie­der­een kan mee­zingen.
U bent van harte welkom!  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl