link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Huiszegen 2019

gepubliceerd: donderdag, 27 december 2018

Al enige jaren kennen wij in onze pa­ro­chie het gebruik van het uit­de­len van kaarten met een huis­ze­gen. Er bestaat een oud gebruik om op Drie­ko­nin­gen­dag krijt te zegenen waar­mee de mensen aan de ingang van hun huis het jaartal en de letters C - M - B schrijven.

In het zo­ge­naamde “Rituale romanum”, het hand­boek voor de pries­ter bij de toedie­ning van sacra­menten en ze­ge­ningen, uit 1614, komt al zo’n zegen­ge­bed voor krijt voor. Daarin wor­den de letters in ver­band gebracht met de namen “Caspar, Melchior en Baltassar”, de namen die in de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven.

Maar er zit meer achter. De letters C - M - B zijn ook de begin­let­ters van de zegen­tekst: Christus Mansionem Benedicat, ofwel in vertaling, Christus zegene dit huis.

En tenslotte kunnen de letters ook in ver­band gebracht wor­den met de drie­vou­dige open­ba­ring van de Heer bij de bruiloft in Kana (Cana), aan de Wijzen (Magi) en bij Zijn doop in de Jordaan (Baptisma).

Mis­schien hebt u in het bui­ten­land het teken 20+C+M+B+18 wel eens met krijt aan de deur gezien. Om prak­tische redenen gebruiken wij hier een voorgedrukte kaart. Gods Zegen voor 2019! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl