link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Brief over het Jaar van de Roepingen

gepubliceerd: vrijdag, 18 januari 2019
Brief over het Jaar van de Roepingen

Onze bis­schop, Mgr. J. van den Hende heeft een brief ge­schre­ven aan de pries­ters, diakens en pas­to­raal werk(st)ers van Bisdom Rotter­dam. De brief is ge­schre­ven met het oog op het dio­ce­sane thema­jaar, het Jaar van de Roepingen.

Zondag viert de Kerk in de li­tur­gie het feest van de Doop van de Heer. We sluiten de Kerst­tijd af. Bij deze gelegen­heid vraagt de bis­schop om de brief met het oog op het Jaar van de Roepingen in de pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen bekend­heid te geven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl