link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Théresia van Lisieux

Schoonhoven - 7 februari

gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2019

Donder­dag­avond 7 februari wordt in “De Over­kant” een film getoond over Théresia van Lisieux, een Franse heilige en kerklerares van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Ze wordt ter on­der­scheid van de heilige Theresia van Ávila ook wel "de kleine Theresia" genoemd.

Thérèse Martin is één van de meest populaire heiligen van deze tijd. Als jong meisje uit een Franse bur­ger­lijke familie reisde ze naar Rome om aan de paus toela­ting te vragen om al op 15-jarige leef­tijd in te tre­den in de Orde van de Karmel. Tijdens het kloosterleven kwam zij tot de ontdek­king dat hei­lig­heid bereikt kan wor­den door kleine daden van naasten­liefde en medelij­den. Deze een­vou­dige maar diepe gees­te­lij­ke waar­heid noemde ze haar ‘kleine weg’. Deze film voert op een ontroerende wijze binnen in het leven van een opmer­ke­lijke jonge vrouw, die verliefd werd op God Haar levensge­schie­de­nis, met tegen­slagen en over­win­ningen, is die van een gewoon meisje met een bui­ten­ge­wone geest­kracht.

De film start om 20.00 uur
Plaats: ‘De Over­kant’ (Wal 34).

De koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl