link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Lijkwade van Turijn

Donderdagen 7 maart - 19.45 uur - Schoonhoven

gepubliceerd: woensdag, 27 februari 2019

De lijkwade van Turijn is een eeuwen­oude goed bewaar­de en voor de kerk kost­ba­re relikwie. Het is een linnen kleed waarop vaag een beeld van een man te zien is met verwon­dingen aan zijn hand, zoals deze zou­den kunnen zijn ontstaan bij een kruisi­ging.

De Lijkwade van Turijn wordt beschouwd als het kleed waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Er is zeer veel onder­zoek gedaan om dit aan te tonen... en ook om het te weerspreken.

De DVD ‘Shroud, The Full Story’ is een do­cu­mentaire van een onder­zoeks­team, dat met de modernste technieken onder­bouwt dat de bui­ten­ge­wone afbeel­ding op de Lijkwade van Turijn inder­daad een opname/foto van het lichaam van Jezus is.

U bent van harte welkom in ‘De Over­kant’ (Wal 34, Schoon­hoven)

Vanaf 19.45 staan koffie en thee klaar; om 20.00 uur start de DVD.

Trailer

Een trailer van de DVD staat op YouTube:

DVD aanschaffen

De in­druk­wek­kende DVD is ook te be­stel­len bij Katho­liek Alpha Centrum. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl