link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijdbijeenkomst

Schoonhoven, 3 vrijdagen in de Veertigdagentijd

gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2019

In de tijd van voor­be­rei­ding op Pasen, ook wel de vas­ten­tijd genoemd, zijn er in Schoon­hoven drie sobere maal­tijds­vie­ringen. Het gaat om een een­vou­dige maal­tijd, met alleen soep, brood en koffie, thee of melk. De bij­een­komsten hebben een be­zin­nend karakter.
Wij rennen en vliegen en zijn vaak druk. Een maal­tijd kan bij uitstek uit­no­di­gen om stil te staan bij elkaar en bij het leven.
Wij zullen enkele liede­ren zingen en luis­te­ren naar een Woord uit de Bijbel dat van bete­ke­nis kan zijn voor onze tijd.
De sobere maal­tijd staat ook in het teken van soli­da­ri­teit met de min­der­bedeel­den. Aan deelname aan de maal­tijd zijn geen kosten verbon­den en een vrije gift zal geheel voor een goed doel bestemd zijn.

Data

U kunt aan één of meer­dere maaltij­den deel­ne­men. Het is voor ie­der­een. U kunt ook komen met het hele gezin. U bent welkom vanaf 17.50 uur. De maal­tijd is van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur. Ie­der­een kan deelne­men.
De maaltij­den zijn op:

  • vrij­dag 15 maart in ‘De Ark’
  • vrij­dag 22 maart in ‘De Hoeksteen'
  • vrij­dag 29 maart in ‘De Over­kant’ (Wal 34)

Opgave

Opgave kan via de inteken­lijst die in de kerk ligt of bij Ton Seppen, tel. 0182 384728 of via mail: ton.seppen@zonnet.nl (graag uiter­lijk 2 dagen voor­af­gaand aan de sobere maal­tijd i.v.m. het aantal deel­ne­mers). 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl