link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bernadette: een film over de verschijningen van Maria in Lourdes

Schoonhoven - 28 maart - 20.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2019

Kort voor haar dood zei Ber­na­dette: “Wat men van mij zegt: hoe een­vou­diger het is, hoe beter”. De makers van deze film hebben haar woor­den let­ter­lijk opgevat. Zij hebben niets verzonnen. Deze film ver­telt over de ver­schij­ningen van Maria aan Ber­na­dette Soubirous.

Ber­na­dette werd in 1844 geboren in een arm mole­naars­ge­zin. Naar school ging ze niet (dat kwam er niet van) Bovendien leed ze aan astma.

Op 11 februari van het jaar 1858 - ze was dus veer­tien jaar oud - was ze samen met haar zusje en een vriendinnetje bezig hout te sprokkelen, toen haar in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frank­rijk) een Vrouwe verscheen. De andere twee meisjes, zagen hoe Ber­na­dette iemand meende te zien en er mee sprak, maar zelf namen ze niets bij­zon­ders waar.

Tussen 11 februari en 16 juli liet Maria zich acht­tien keer zien. Zij vroeg om te bid­den voor de beke­ring van de zon­daars.

Ber­na­dette werd door velen niet serieus geno­men en uitgelachen, maar zij laat zich niet van de plaats van de ver­schij­ning weg­hou­den. Er gebeur­den er ook enkele won­de­ren zodat velen met Ber­na­dette mee­gingen naar de grot, nieuws­gie­rig en hoop­vol.

Op 25 maart durfde Ber­na­dette de Vrouwe te vragen, hoe zij heette. Daarop ant­woordde de ver­schij­ning: "Ik ben 'de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis'.

In 1866 trad zij in bij de Soeurs de la Charité van Nevers, die een huis had­den in Lourdes. Op 22-jarige leef­tijd deed zij haar gelofte en werd overge­plaatst naar het moe­derhuis van de Con­gre­ga­tie in Nevers. Na een slepende ziekte overleed zij, 35 jaar oud.

In 1933 werd Ber­na­dette offi­cieel heilig verklaard. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl