link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vieringen Palmzondag, Goede Week en Pasen

Tijden van de vieringen van het PaastriduĆ¼m

gepubliceerd: maandag, 1 april 2019

Op 14 april start de Goede week met de vie­ring van Palmpasen. De palm­tak­ken wor­den gewijd en we horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeru­za­lem, waarbij werd ge­roe­pen ‘Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de Naam van de Heer’. Ook wij wuiven met palm­tak­ken en zingen deze woor­den. Daarna lezen we lij­dens­ver­haal en wordt ge­roe­pen: 'Kruisigt Hem'! Jezus'koning­schap lijkt van korte duur.
De vie­ring van de Goede week vraagt om be­trok­ken­heid bij alle vie­rin­gen en een goede bele­ving ervan, zodat Pasen een echte vernieu­wing van je geloof mag zijn.

Palm­wij­ding

Om 9.00 uur beginnen we in Schoon­hoven met de Palm­wij­ding in ‘De Over­kant’ met grote, echte palm­tak­ken. Daarna lopen we in pro­ces­sie naar de kerk. Speciaal ge­zin­nen en kin­de­ren zijn van harte uit­ge­no­digd om mee te lopen in de pro­ces­sie! Let op - dit is een half uur eer­der dan normaal.

13 april

Voor­avond Palmpasen

17.30 uur Schoon­hoven Eucha­ris­tie­vie­ring
19.00 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring

14 april

Palm­zon­dag

9.00 uur Schoon­hoven Palm­wij­ding in ‘De Over­kant’ en pro­ces­sie met palmpaasstokken
9.15 uur Schoon­hoven Eucha­ris­tie­vie­ring
11.00 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring met palm­wij­ding; m.m.v. koor St. Caecilia

15 april

Maan­dag

19.30 uur Haas­trecht
boete­vie­ring

17 april

Woens­dag

19.30 uur Rotter­dam Chrismamis in de HH. Lau­ren­tius en Elisabeth ka­the­draal
Mgr. Van den Hende zegent de drie soorten olie
Ie­der­een is uit­ge­no­digd aan deze vie­ring deel te nemen

18 april

Witte Donder­dag

19.30 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. koor St. Caecilia

19 april

Goede Vrij­dag

13.30 uur Schoon­hoven Kruis­weg
15.00 uur Haas­trecht Kruis­weg
19.30 uur Schoon­hoven Plech­tig­heid met het lij­dens­verhaal en kruis­ver­ering

20 april

Paas­wake

21.00 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring met het koor Inbetween met het onts­te­ken van de paaskaars en wij­ding van het water, met het koor St. Caecilia

21 april

Eerste Paas­dag

9.30 uur Schoon­hoven Eucha­ris­tie­vie­ring
11.00 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring

22 april

Tweede Paas­dag

9.30 uur Schoon­hoven Eucha­ris­tie­vie­ring
11.00 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring

Palmzondag, Goede Week en Pasen 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl