link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Laat de vergeving niet aan je voorbij gaan

Schoonhoven - 9 april - 19.30 uur

gepubliceerd: donderdag, 4 april 2019

Paus Fran­cis­cus zei: ‘iedere mens heeft ver­ge­ving nodig’. Om Pasen goed te kunnen vieren is er de Viering van Ver­zoe­ning, om deze ver­ge­ving te kunnen ervaren.

Tijdens de vie­ring wordt het Woord van God verkon­digd, dat ons oproept tot beke­ring; er wordt gebe­den en gezongen en er vindt een gewetens­on­der­zoek plaats. Tevens is er gelegen­heid om het sacra­ment van de biecht te ont­van­gen door bij een pries­ter per­soon­lijk de zon­den te belij­den en daardoor ver­ge­ving (de absolutie) te krijgen. Er zijn meer­dere pries­ters aanwe­zig.

Na afloop vieren wij dit samen met een agapè, een samen­zijn met een hapje en een drankje om de ver­zoe­ning te vieren

Open je hart en laat je verzoenen met God en met elkaar!

Details

wat: Viering van ver­zoe­ning
wanneer: dins­dag 9 april
tijd: 19.30 uur
waar: H. Bar­tho­lo­meus­kerk, Wal 61, Schoon­hoven


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl