link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe identiteit

ID-kaart

gepubliceerd: woensdag, 24 april 2019

Met Pasen hebben wij van de bis­schop onze iden­ti­teits­kaart gekregen. Op die kaart kunnen we de data noteren van ons doopsel, vormsel, de eerste Communie en de pa­ro­chie waar we deze sacra­menten hebben ont­van­gen. Onze (nieuwe) iden­ti­teit ligt bij God; wij zijn kin­de­ren van God en de heilige Geest en de Communie helpen ons om zo te leven.

Hier ligt de roe­ping van iedere christen­ge­lo­vige; we mogen met God meedoen: het goede doen waar we leven en werken. Zo werken we mee aan de opbouw van het ko­nink­rijk van God. Ook geven we onze inzet, waar moge­lijk om de kerk in deze tijd gestalte te geven, want de kerk is deze familie van God, waar we proberen te leven over­een­koms­tig Gods be­doe­lin­gen. Daarom zeggen we steeds: Hier ben ik; ik doe met U mee. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl