link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De St. Barnabas in Haastrecht krijgt een Mariakapel

gepubliceerd: dinsdag, 7 mei 2019
vrijwilligers helpen bij de sloop van een muur
vrijwilligers helpen bij de sloop van een muur

Er is een start gemaakt met het rea­li­se­ren van een Maria­ka­pel. Deze komt in een kleine uit­bouw van de pastorie naast de St. Barnabas­kerk. Zo kan Maria ter Weghe ook buiten haar plaats krijgen en kan men een kaarsje bij haar ops­te­ken, bid­den en even tot rust komen. Er zijn ook steeds meer mensen die op bede­vaart langs komen.

Het is niet bekend wanneer de aan­bouw aan de pastorie is gebouwd en welke functie het heeft gehad. Een aantal jaren gele­den hebben een aantal mensen van binnenuit de ruimte opengebroken. In de ruimte stond een grote, ijzeren kluis. De kluis was helaas leeg. Nu wordt er een muur weggebroken en wordt er een mooie Maria­ka­pel gemaakt.

Aan de voor­kant komt een deur, er komen een aantal bid­stoeltjes en een bank. De kapel krijgt een mooi beeld van Maria ter Weghe van 80 cm hoog. Deze wordt kosteloos gemaakt door een pa­ro­chi­ane die kunstenares is. In een zijmuur komt glas-in-lood met Jacobus de Pelgrim.

Het idee komt van een pa­ro­chi­aan en is erg en­thou­siast ont­van­gen. Er hebben zich volop vrij­wil­li­gers aangemeld om te helpen. Hope­lijk blijft op deze manier het kostenplaatje binnen de € 5.000,-. De beno­digde fi­nan­ciën zijn nog niet helemaal binnen. Donaties voor de reali­sa­tie van de Maria­ka­pel zijn dan ook van harte welkom:

NL10 RABO 0191 9790 74 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haas­trecht o.v.v. Maria­ka­pel

Het werk verloopt volgens pro­ce­dures en moet netjes gebeuren want de uit­bouw is onder­deel van de pastorie die evenals de kerk een rijks­mo­nu­ment is. Plan­ning is dat de werk­zaam­he­den binnen drie maan­den afgerond wor­den. Op het moment dat de Maria­ka­pel klaar is zal er een fees­te­lij­ke ope­ning plaats­vin­den. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl