link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Deze kerk houden wij in stand!

gepubliceerd: maandag, 23 november 2015
Deze kerk houden wij in stand!

De St. Barnabas­kerk in Haas­trecht zal de ko­men­de vier jaar onder­han­den wor­den geno­men. De fun­dering moet urgent wor­den her­steld omdat door aan­tas­ting van de hei­palen de kerk scheef zakt. De Kerk­kap­con­structie is aange­tast door hout­worm, huis­boktor en schimmel en moet wor­den geres­tau­reerd. Boven­dien moet het schil­der­werk van de kerk weer wor­den gedaan.

In de flyer staat meer in­for­ma­tie. Klik op het plaatje voor een digitale flyer (PDF).

Helpt u mee onze kerk in stand te hou­den?

U kunt ons helpen door uw gift te storten op IBAN reke­ning­num­mer:

NL10 RABO 0191 9790 74 t.n.v. RK Kerk H.Barnabas, Haas­trecht

Meer in­for­ma­tie 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl