link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid koorleden

Schoonhoven 23 juni

gepubliceerd: maandag, 24 juni 2019
Afscheid van Rob en Beppie Rietkerk
Afscheid van Rob en Beppie Rietkerk

Op zon­dag 23 juni had het koor Sursum Corda haar jaar­lijkse uitje. Na de Mis was er voor ie­der­een koffie met gebak in ‘De Over­kant’. Er werd afscheid geno­men van Rob en Beppie Riet­kerk. Zij waren 25 jaar lid van het koor. Uit han­den van voorzitster Ine van IJzeren ont­vingen zij bloemen en een attentie.

Daar­naast werd organist Koos van der Pauw bedankt voor zijn trouwe inzet en werd de nieuwe dirigent Marcel Florax welkom geheten.

Het koor heeft er nog een gezellige dag van gemaakt. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl