link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Brielle

Maandag 12 augustus

gepubliceerd: dinsdag, 6 augustus 2019
Bedevaart naar Brielle
Bedevaart naar Brielle

Op maan­dag 12 au­gus­tus gaan we vanuit de pa­ro­chies Schoon­hoven en Haas­trecht op bede­vaart naar Brielle in Zuid Holland, de bede­vaarts­plaats van de mar­te­la­ren van Gorcum.

We ver­trek­ken om 9.00 uur met auto’s vanaf de pastorie in Schoon­hoven. Om 10.00 uur hopen we aan te komen. Vanuit de bede­vaart­kerk wordt gezorgd voor koffie bij de ont­vangst. Ver­vol­gens is er een rond­lei­ding in de bede­vaart­kerk en wordt de ge­schie­de­nis van de mar­te­la­ren van Gorkum ver­teld. We vieren om 11.00 uur de Eucha­ris­tie. Daarna gebruiken we de zelf mee­ge­brachte lunch.

Af­han­ke­lijk van het weer trekken we ‘s mid­dags het stadje Brielle in voor een wan­de­ling of brengen we een bezoekje aan het strand daar vlak bij.

We sluiten weer af in de bede­vaart­kerk met een gebeds­vie­ring. In de 2e helft van de mid­dag gaan we huis­waarts. Voor het avondeten zijn we weer terug in Schoon­hoven.

Gaat u mee? Graag even aanmel­den 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl