link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Tenhemelopneming

Schoonhoven - 15 augustus -19.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 9 augustus 2019

Donder­dag 15 au­gus­tus, vieren wij het grote feest van Maria die ten hemel is opgeno­men. De heilige Mis vieren we in Schoon­hoven om 19.00 uur. Het koor Sursum Corda zingt en er is een pro­ces­sie met bruidjes naar de Lourdesgrot. Daarna is er een gezellig samen­zijn, bij goed weer in de tuin van de pastorie, of anders in 'De Over­kant'. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl