link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opening Mariakapel

Haastrecht - 8 september

gepubliceerd: woensdag, 14 augustus 2019

Gedurende de afgelopen maan­den is er bij de St. Barnabas­kerk in Haas­trecht met de hulp van vrij­wil­li­gers gewerkt aan de bouw van een kleine Maria­ka­pel. Deze bevindt zich buiten in een uit­bouw van de pastorie (Grote Haven 10). Een Maria­ka­pel buiten is in Zuid Holland niet zo snel te vin­den.

Bede­vaarts­kerk

Van­wege het pelgrimspad naar Santiago de Com­pos­tel­la, dat langs de St. Barnabas­kerk loopt, zijn er jaar­lijks heel wat pelgrims en andere wande­laars die de kerk even willen bezoeken om bij Maria te bid­den. De paro­chie­kerk in Haas­trecht is ook een bede­vaarts­kerk. Sinds 1647 wordt Maria ter Weghe, Maria van Haas­trecht, hier geëerd.

We zijn dan ook verheugd met deze buiten­ka­pel. Zo kunnen pa­ro­chi­anen, pelgrims en andere voorbij­gan­gers op elk moment van de dag bij Maria bid­den een kaarsje ops­te­ken of een bloemetje brengen. Maria, de moe­der van Jezus, wordt zo geëerd omdat zij voor ons het voor­beeld van beschik­baar­heid en overgave is. Zij werkt totaal mee met God. Zo is zij een steun in gebed en ver­trouwen. Door haar vin­den wij de weg naar Jezus haar Zoon en God de Vader.

Op dit moment is de kapel in een vergevor­derd stadium. Een mooi afsluitend hek­werk en het glas-in-loodraam met Jacobus de pelgrim zijn al geplaatst. Echter de afwer­king moet nog gebeuren. Het beeld van Maria, een groter exemplaar van Maria ter Weghe, wordt met grote zorg­vul­dig­heid gemaakt. Alles zal klaar zijn op de eerste zon­dag van sep­tem­ber.

Maria Geboorte

8 sep­tem­ber vieren we het Feest van Maria Geboorte. Met de geboorte van Maria heeft God de komst van zijn Zoon voor­be­reid. Deze dag valt dit jaar op zon­dag. Op deze zon­dag zal na de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.00 uur de Maria­ka­pel wor­den inge­ze­gend.

Ie­der­een is daarbij van harte welkom.

Na de vie­ring is er een kopje koffie in de pastorietuin of bij slecht weer in de zaal van de voor­ma­lige pastorie.

Wij hopen u op 8 sep­tem­ber te mogen begroeten. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl