link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Viering van 75 jaar vrijheid

gepubliceerd: donderdag, 10 oktober 2019

De Ge­meen­te Krimpener­waard heeft de kerken bena­derd om ge­za­men­lijk inhoud te geven aan de vie­ring van 75 jaar vrij­heid. Gedacht wordt aan een kerkenpad door de Krimpener­waard en een eigen lokale invulling op een zater­dag in mei. De ideeën moeten nog vorm krijgen.

Heeft u her­in­ne­ringen aan of kennis van de periode rond de be­vrij­ding, die min of meer gerela­teerd zijn aan de pa­ro­chie en/of kerk, wilt u dan van u laten horen. We hopen in onze paro­chie­kerken iets ten­toon te kunnen stellen. Of wilt u mee­denken over of meedoen bij de invulling van deze dag, laat het ons weten, neem contact op. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl