link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria ter Weghe

Vrijdag 18 oktober - 19.30 uur - Haastrecht

gepubliceerd: donderdag, 10 oktober 2019

Het jaar­lijkse feest van Maria van Haast­recht wordt gevierd op 18 ok­to­ber. In 2019 zal Mgr. Jan Hendriks, bis­schop coad­ju­tor van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de hoofd­cele­brant zijn.

Na de fees­te­lij­ke H. Mis die begint om 19.30 uur gaan we naar het Vereni­gings­ge­bouw voor een gezellige avond met deze keer een loterij en gezellige muziek van de Big Harbour Dixielanders.

Vrij­dag 18 ok­to­ber in Haast­recht

Met de goed­keu­ring van het Misformulier is het feest van Maria ter Weghe als vrije ge­dach­te­nis inge­voerd voor het bisdom Rotter­dam. Vanwege de vie­ring van Sint Lucas wordt deze ge­dach­te­nis op 20 ok­to­ber gevierd, maar voor Haast­recht is de datum van 18 ok­to­ber behou­den gebleven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl