link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest Maria ter Weghe

Verslag door Mgr. Hendriks - fotoserie van Joke Laan

gepubliceerd: zondag, 20 oktober 2019

Het feest van Maria ter Weghe was een feest van weerzien van oude beken­den. Mgr. Jan Hendriks, voor­ma­lig pastoor van Haas­trecht, was de hoofd­cele­brant op het jaar­lijkse feest van Onze Lieve Vrouw van Haas­trecht op 18 ok­to­ber. Joke Laan maakte een mooie foto­se­rie.

Om zijn blog Arsacal.nl plaatste de bis­schop een ver­slag:

Maria ging ‘ter weghe’

In Haas­trecht wordt op 18 ok­to­ber altijd het feest van Maria van Haas­trecht (Maria ter Weghe) gevierd. Dit jaar was ik uit­ge­no­digd om daar - mijn oude pa­ro­chie - de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie te vieren. Het werd een weerzien met vele oude beken­den...

Oude beken­den, ook in let­ter­lijke zin want we zijn allemaal bijna 25 jaar ouder gewor­den sinds ik de pa­ro­chie in 1997 verliet! Na afloop van de fees­te­lij­ke vie­ring in de kerk was er een bij­een­komst in het Vereni­gings­ge­bouw waar ik alle nog levende kerk­be­stuurs­le­den uit mijn tijd als pastoor aantrof. We hebben nog even een foto gemaakt.

Bij aan­komst viel me al meteen een mooie ver­an­de­ring op: enkele weken gele­den is een kleine kapel geopend op het voor­plein van de kerk tegen de pastorie, met een prach­tig groot beeld van Maria ter Weghe. De kapel is open en veel mensen maken daar gebruik van om even een kaarsje op te steken en wat te bid­den (zie foto's).

De fees­te­lij­ke en pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring - pastoor Joost van der Mee en pastoor Thijs van Zaal con­ce­le­breer­den - in de zeer goed gevulde kerk ein­digde met een pro­ces­sie waarin een flinke groep meisjes als bruidje meeliepen; aan het einde van die pro­ces­sie zongen deze meisjes een Wees gegroet voor het altaar van Maria van Haas­trecht waar we ook het gebed van Maria ter Weghe hebben gebe­den.

Het was weer een mooie en fees­te­lij­ke avond!

Homilie

De homilie die de bis­schop uitsprak, is na te lezen op zijn blog:
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl