link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitvoering Messiah van Handel

Zaterdag 14 december - 19.30 uur - Parochiekerk Schoonhoven

gepubliceerd: dinsdag, 3 december 2019

Uitvoering Messiah van HandelOp zater­dag 14 de­cem­ber 2019 or­ga­ni­seert Rotary­club Schoon­hoven een bij­zon­dere uit­voe­ring van het meester­werk Messiah van Georg Friedrich Händel. Dit unieke concert zal plaats­vin­den in de prach­tige H. Bar­tho­lo­meus­kerk aan Wal 63 te Schoon­hoven. De aan­vang is 19.30 uur.

De Messiah ver­telt het levens­ver­haal van Jezus Messiah. Een verhaal vol passie, vuur en god­de­lijke opoffe­ring. Georg Friedrich Händel compo­neerde dit oratorium in 1741 voor koor, orkest en solisten. Nog steeds geniet het publiek van de prach­tige aria’s en koren, onder andere van het we­reld­be­roemde Hallelujah-koor. Mede­wer­king aan dit concert wordt verleend door het pro­fes­sio­nele ensemble Ribattuta Musica in een kleine, authen­tieke bezet­ting.

Bezet­ting

sopraan: Elvire Beek­hui­zen
alt: Rosina Fabius
tenor: Satriya Krisna
bas-bariton: Hans Voschezang
vocalisten en instru­mentalisten: Ribattuta Musica
artis­tieke lei­ding: klavecinist Clemens Flick

Rotary

Rotary Schoon­hoven is een maat­schap­pe­lijk betrokken service­club en levert graag een po­si­tie­ve bijdrage aan de samen­le­ving. De netto opbrengst van deze prach­tige muzikale avond is daarom bestemd voor het goede doel.

Kaarten

U kunt nu al kaarten be­stel­len via de web­si­te om verzekerd te zijn van een plaats.

De online toegangs­prijs is € 36,= p.p.
Tickets aan de zaal zijn € 45,= p.p.

Wacht niet te lang, bestel en beleef de ultieme kerstuit­voe­ring op 14 de­cem­ber. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl