link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Missie van de Blauwe zusters

19 december - 19.30 uur - Schoonhoven

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2019
Missie van de Blauwe zusters

Donder­dag­avond 19 de­cem­ber komt één van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, ook wel blauwe zusters genoemd, vanuit Den Haag om te ver­tellen over het leven en het apos­to­laat van de zusters. Ook zal zij ingaan op hoe u missio­nair kunt zijn in uw eigen omge­ving.

Gijs Uittenbo­gaard is met jon­ge­ren op missie geweest naar Albanië, waar de blauwe zusters ook leven en hun missie uitdragen. Gijs: “Missio­nair zijn is niet alleen iets voor de pries­ters en reli­gi­euzen, het gaat ons allemaal aan. Wij weten welk geluk het geloof ons geeft, waarom zou­den we dit geluk dan niet met ie­der­een willen delen en doen wat Christus zegt: verkon­digt alle volken mijn Blijde Bood­schap.”

Gijs zal aan het begin van de avond kort ver­tellen over zijn reis naar Albanië, als dank voor de gulle fi­nan­ciële onder­steu­ning die hij van pa­ro­chi­anen ont­van­gen heeft

Benieuwd?
Kom naar deze pa­ro­chie­avond!

U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl