link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kom in de kring 2020

gepubliceerd: vrijdag, 3 januari 2020

Ook in 2020 zijn kin­de­ren uit onze pa­ro­chie weer van harte welkom op de “Kom in de Kring” bij­een­komsten. Een of twee keer per maand komen we in Schoon­hoven samen voor kin­der­ca­te­che­se, spel­le­tjes en gezellig­heid.

De reguliere bij­een­komsten zijn altijd op maan­dag­mid­dag van 16.15 tot ~17.00 uur in de pastorie van de H. Bar­tho­lo­meus­kerk, Wal 61 te Schoon­hoven. Zij luis­te­ren naar een verhaal uit de bijbel en we praten er over. Er is vaak een liedje bij en ook een werkje om te maken.

Be­trok­ken­heid

Be­lang­rijk is ook de be­trok­ken­heid van de ouders. Daarom zijn ook de ouders uit­ge­no­digd. Parallel aan de bij­een­komsten van de kin­de­ren bie­den we u een gespreks­ont­moe­ting aan. Onder lei­ding van Monique Stouthart kunnen we het geloof met elkaar delen en ver­die­pen. De erva­ringen zijn goed. Het is be­lang­rijk om elkaar als ouders te ont­moe­ten en samen de zorg op ons te nemen voor de geloofsopvoe­ding van onze kin­de­ren. Wij hopen van harte dat u hier ook aan mee doet.

Data

De ko­men­de maan­den zijn de volgende data gepland:

datum ac­ti­vi­teit
maan­dag 13 januari 2020 Kom in de Kring
maan­dag 27 januari 2020 Kom in de Kring
maan­dag 10 februari 2020 Kom in de Kring
maan­dag 9 maart 2020 Kom in de Kring
maan­dag 23 maart 2020 Kom in de Kring
woens­dag 1 april 2020 Palmpaasstokken maken
vrij­dag 10 april 2020 Kinder­kruis­weg


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl