link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Interculturele maaltijd - Buitengewoon

Haastrecht - Vrijdag 24 januari - Week van Gebed voor eenheid

gepubliceerd: zondag, 12 januari 2020

In het kader van de Week van Gebed voor de een­heid is er op vrij­dag 24 januari om 18.00 uur in de her­vormde kerk in Haas­trecht een in­ter­cul­tu­rele maal­tijd. U bent uit­ge­no­digd om mee te eten en in gesprek te gaan.

Het thema dit jaar "zij waren Bui­ten­ge­woon vrien­de­lijk voor ons", is voor­be­reid door kerken in Malta. Chris­tien Crouwel, alge­meen se­cre­ta­ris van de Raad van Kerken: 'Het thema Bui­ten­ge­woon ligt dicht bij de bevol­king van Malta. In het Bijbel­boek Han­de­lin­gen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schip­breuk lij­den op het eiland. Daar wor­den zij met bui­ten­ge­wone vrien­de­lijk­heid op­ge­van­gen. Deze gebeur­te­nis mar­keert het moment waarop het evan­ge­lie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevol­king nog ieder jaar gevierd. In de ko­men­de gebeds­week wor­den wij daarin mee­ge­no­men.'

Vluch­te­lingen uit oorlogs­ge­bie­den vin­den het bui­ten­ge­woon vrien­de­lijk dat Neder­land hen gastvrij heeft ont­van­gen en hen de kans heeft gegeven om hier een nieuw leven op te mogen bouwen.
Wist u dat er in Haas­trecht 16 families wonen die moesten vluchten voor oorlog en geweld korter of lan­ger gele­den? Wellicht komt u hen weleens tegen maar heeft u hen nog nooit ge­spro­ken. Of bent u geïn­te­res­seerd in de verhalen die deze ‘bui­ten­ge­wone’ mensen met zich mee dragen. Op 24 januari gaan we met elkaar aan tafel en komen in gesprek op ini­tia­tief van het HAPIS in het kader van de week van Gebed voor de een­heid.

Eet u deze avond met ons mee en wilt u zelf ook voor een (Hollands) gerecht zorgen?
Fijn! We horen dit graag voor vrij­dag 17 januari, tel. 0182502652 of ingrid@ionet.nl 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl