link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Terugblik op een geslaagd concert

gepubliceerd: dinsdag, 14 januari 2020

Op zon­dag­mid­dag 15 de­cem­ber was er in de kerk van Haas­trecht een bij­zon­der concert van het koor Inbetween samen met het Harmonieorkest. Het verhaal dat ver­teld werd, begon negen maan­den vóór kerst­mis. Bij dit verhaal wer­den toepas­se­lijke lie­de­ren gespeeld en gezongen.

Na de pauze met warme chocolade­melk en glühwein, werd het kerst­ver­haal gelezen en waren het de kerst­lie­de­ren die klonken.

Dirigente Els Ackema kijkt dank­baar en blij terug op een mooie mid­dag, waaraan velen hun inzet hebben gegeven.
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl