link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische gebedsviering - Buitengewoon

Schoonhoven - Maandag 20 januari - Week van Gebed voor eenheid

gepubliceerd: woensdag, 15 januari 2020

In het kader van de Week van Gebed voor de een­heid is er in Schoon­hoven op maan­dag 20 januari om 19.30 uur een oecu­me­nische gebeds­vie­ring in De Hoeksteen (Albert Schweizerlaan 2).

Naast samen zingen en bid­den is er een over­den­king en ruimte voor ont­moe­ting.

Het thema dit jaar "zij waren Bui­ten­ge­woon vrien­de­lijk voor ons", is voor­be­reid door kerken in Malta. Chris­tien Crouwel, alge­meen se­cre­ta­ris van de Raad van Kerken: 'Het thema Bui­ten­ge­woon ligt dicht bij de bevol­king van Malta. In het Bijbel­boek Han­de­lin­gen lezen we dat Paulus en zijn reis­ge­no­ten schip­breuk lij­den op het eiland. Daar wor­den zij met bui­ten­ge­wone vrien­de­lijk­heid op­ge­van­gen. Deze gebeur­te­nis mar­keert het moment waarop het evan­ge­lie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevol­king nog ieder jaar gevierd. In de ko­men­de gebeds­week wor­den wij daarin mee­ge­no­men.' 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl