link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans van Start

gepubliceerd: zondag, 19 januari 2020

Deze week wordt met het pa­ro­chie­blad de brief van de Actie Kerk­ba­lans verspreid. Het thema van de Actie Kerk­ba­lans is: Geef voor je kerk. Voor veel mensen heeft de kerk waarde. Er zijn met kerst­mis veel (jonge) mensen naar de kerk geko­men. Dan doet de kerk er nog steeds toe. De kerk doet er echt toe omdat Christus er toe doet! In de kerk wordt het werk van Christus voort­ge­zet.

De (meer)waarde van de Kerk wordt zicht­baar waar mensen God ont­moe­ten tij­dens vie­rin­gen en omzien naar elkaar vanuit de liefde die zij van God ont­van­gen. Eigen­lijk is de waarde van de Kerk niet in geld uit te drukken. De Actie Kerk­ba­lans is onmis­baar voor de mate­rië­le voortgang van wat de Kerk en het geloof zo waarde­vol maakt. Het geloof dat we niet alleen voor ons­zelf mogen hou­den, maar waar­van we samen de dra­gers en versprei­ders zijn.

Zo raakt Kerk­ba­lans ook aan onze roe­ping als chris­te­nen. Deelname aan de actie Kerk­ba­lans is een gift aan de kerk als ge­meen­schap van gelo­vi­gen die, geïnspireerd door het evan­ge­lie, daden van liefde doen. Door de kerk te bezoeken wor­den we gevoelig voor de liefde van God, waarna we die liefde naar buiten toe mogen uitdragen. Hoe groot of klein ook. Een gift aan de kerk is daar­mee een gift aan God! U doet dit jaar toch ook mee?

Video - Wat is de waarde van de kerk

Doneren

Maak uw (extra) bijdrage over op het reke­ning­num­mer van de pa­ro­chie. Dank u wel.

plaats IBAN reke­ning­num­mer ten name van
Schoon­hoven: NL79 INGB 0001 4600 00 R.K. Kerk­bestuur, afdeling Gezinsbijdrage Schoon­hoven
Haas­trecht: NL44 RABO 0118 5024 17 R.K. Kerk H. Barnabas Haas­trecht

Brieven

Pa­ro­chi­anen hebben een brief ont­van­gen die u hier kunt down­loa­den: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl