link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wereldgebesdsdag en Ontmoetingsmaaltijd

Vrijdag 6 maart, Hof van Stein in Haastrecht

gepubliceerd: vrijdag, 24 januari 2020
Wereldgebesdsdag en Ontmoetingsmaaltijd

Vrij­dag 6 maart wordt de wereld­ge­beds­dag gehou­den in de zaal van de Hof van Stein. Voor­af­gaand aan de vie­ring die om 19.00 uur begint is er een ont­moe­tings­maal­tijd van brood en soep. Omdat de Veer­tig­da­gen­tijd of de Vasten­tijd is be­gon­nen willen we tij­dens het eten daarover nadenken aan de hand van een prach­tig be­zin­ningsdoek dat de titel draagt: “Mens waar ben je?” Als u mee wilt eten kunt u zich opgeven door middel van de lijsten die in de vier kerken aan­ge­slo­ten bij het Hapis zullen wor­den opge­han­gen. U kunt ook even bellen naar Lida Verdoold 0649820775 of naar ds. Anja van Alphen 0182 501032. U wordt om 18.00 uur verwacht.

De vie­ring is voor­be­reid door vrouwen uit Zimbabwe en heeft als thema: “STA OP EN GA!” In de vie­ring maken we kennis met het geloof en het leven in dat agra­rische land. Zo zullen we met elkaar de we­reld­wijde een­heid in Christus ervaren in zang, woord en gebed. U bent van harte uit­ge­no­digd en welkom!

Namens het Hapis ( Haas­trechts Platform voor Inter­ker­ke­lijke samen­wer­king ) Lida, Lien, Adrie en Anja. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl