link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Expositie H. Moeder Teresa van Calcutta

Schoonhoven - 7 februari - 1 maart

gepubliceerd: maandag, 27 januari 2020

Van 7 februari tot en met 1 maart 2020 is er in de kerk van de H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie een bij­zon­dere expositie te zien over het leven van de heilige Moeder Teresa van Calcutta.

Op zon­dag 23 februari komen twee zusters van Moeder Teresa ver­tellen over deze expositie en over hun leven en werken in de stad Rotter­dam. Dat zal zijn om 10.30 uur in 'De Over­kant" waarbij er ook koffie en thee zal zijn.

De expositie laat ons een reis door het leven van moe­der Teresa zien, met ook teksten die ze ge­schre­ven heeft. Ze is stichteres van de Mis­sio­na­rissen van Naasten­liefde. Ze is geboren in Skopje (Macedonië) in 1910 en overle­den in Calcutta in 1997.

Het gaat om het leven van een vrouw die met lege han­den het hoofd bood aan de armoede welke heerste in de straten van Calcutta. De ge­schrif­ten van Moeder Teresa zijn pas ontdekt na haar dood; ze laten ons het geheim van haar leven zien. Moeder Teresa ver­telt in haar brieven over haar erva­ring van het luis­te­ren naar de stem van Jezus, van de angst om te doen wat gevraagd wordt, om arm te zijn onder de armen uit liefde voor Jezus, en om Hem te brengen, daar waar niemand gaat, in de krotten van de armen, waar ellende, hon­ger en ziekte rondwaren en van een wanhoop door allen in de steek gelaten te zijn, onbemind en ongewenst.

Het we­reld­wijde symbool van haar totale liefdesoffer in de dienst aan de armen is de witte sari met de blauwe rand. Moeder Teresa ont­ving in 1979 de Nobel­prijs voor de Vrede van­wege haar hulp aan mensen in armoede en nood.

De expositie bestaat uit 70 panelen. In bio­gra­fische volgorde trekt het leven van Moeder Teresa aan u voorbij, te beginnen bij het leven in het gezin, de reli­gi­euze roe­ping, het begin van de nieuwe con­gre­ga­tie, de eerste stich­tingen tot aan de heilig­ver­kla­ring.

De kerk is tussen 7 februari en 1 maart open voor bezichti­ging op:

  • Woens­dag­mor­gen van 10.00 – 12.00 uur
  • Vrij­dag­avond van 19.00 – 21.00 uur
  • Zater­dag­mor­gen van 10.00 – 12.00 uur

U bent van harte welkom, de toegang is gratis! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl