link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Musical Spector van KISI - God’s singing kids

Dinsdag 18 februari voor basisscholen

gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020

Wij verheugen ons op de voor­stel­ling Spector - het beste zit van binnen, die op dins­dag 18 februari drie maal zal wor­den opge­voerd. ’s Morgens in de paro­chie­kerk van Schoon­hoven voor Krullevaar, de Rank en de boven­bouw van de Ichthus en ’s mid­dags in Haas­trecht op de St. Catharina­school.

De musical ‘Spector - het beste zit van binnen’ is een productie van KISI-God’s sin­ging kids. KISI bestaat uit een groep kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen die met musicals de Blijde Bood­schap van Jezus naar de mensen brengt. We verheugen ons op de komst van de kin­de­ren aan wie we deze voor­stel­ling kunnen laten zien.

De musical ‘Spector’, daagt kin­de­ren uit om hun talenten te ont­dek­ken en hun grenzen te verleggen. De inhoud is geïnspireerd op het Bijbel­ver­haal van de talenten en degene die de bijbel kent herkent heel veel andere Bijbel­tek­sten. Het is een leuke eigen­tijdse voor­stel­ling.

Over de inhoud

Stel je voor, iemand vraagt je: wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven? Dat over­komt Erik, een blinde bede­laar. De vrien­den die hij daarna on­ver­wachts maakt, helpen hem om zijn droom waar te maken. Maar Erik twijfelt: zal het hem lukken? Hij kan immers niks, vind hij zelf. Zijn vrien­den denken daar echter anders over. Iederéén heeft talenten! En iederéén heeft daarbij een eigen verhaal. Lukt het Erik om met vallen op opstaan zijn droom te ont­dek­ken? Beleef het mee in deze musical. En stel jezelf daarbij de vraag: wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?

Ontdek wie je bent, durf te ‘doen’ en verleg je grens.
Droom je mee? ... Niets is onmoge­lijk!

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl