link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijdbijeenkomst

Schoonhoven, 4 vrijdagen in de Veertigdagentijd

gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020
Sobere maaltijdbijeenkomst

In de tijd van voor­be­rei­ding op Pasen zullen er vanuit de diverse geloofs­ge­meen­schappen in Schoon­hoven op vier vrij­da­gen sobere maal­tijd bij­een­komsten wor­den gehou­den.Tijdens de bij­een­komsten eten we een een­vou­dige maal­tijdsoep, met daarbij droog brood. De bij­een­komsten hebben een be­zin­nend karakter. Wij rennen en vliegen en zijn vaak druk. Een maal­tijd kan bij uitstek uit­no­di­gen om stil te staan bij elkaar en bij het leven.

We zullen enkele liede­ren zingen en luis­te­ren naar een Woord uit de Bijbel dat van bete­ke­nis kan zijn voor onze tijd. De sobere maal­tij­den staan ook in het teken van soli­da­ri­teit met min­der­bedeel­den. Elke bij­een­komst zal er een collecte gehou­den wor­den voor een goed doel. Aan deelname aan de maal­tijd(en) zijn ver­der geen kosten verbon­den.

Ie­der­een, jong tot oud(er), is welkom tij­dens één, twee, drie of alle vier maaltij­den. Op de volgende data is een sobere maal­tijd gepland:
6 maart         De Ark
13 maart       De Hoeksteen
20 maart       De Over­kant, gaat niet door
27 maart       De Bron, gaat niet door

Ie­der­een is welkom vanaf 17.50 uur. De maal­tijd start om 18.00 uur en na de klok van zevenen sluiten we de bij­een­komst af met een kop koffie en thee.

We vin­den het fijn als we ongeveer weten hoeveel pannen soep we mogen koken.
Laat het daarom even weten als je deelneemt aan een bij­een­komst.
Opgeven voor een sobere maal­tijd kan bij: geerilda.verstoep@gmail.com, of een belletje naar: 06 - 22 40 40 90.
Ook ligt er achter in de kerk een inteken­lijst

We hopen velen te mogen ont-moeten in De Bron, Over­kant, Hoeksteen en Ark! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl