link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jaar van het Woord van God

Schoonhoven - donderdag 12 maart - 20.00 uur

gepubliceerd: maandag, 9 maart 2020

De bis­schop heeft 2020 uit­ge­roe­pen tot het jaar van het Woord. Na het jaar van het gebed en het jaar van de roe­ping is er nu dit jaar van het Woord. We moeten leren smaak te krijgen voor het Woord van God. Het is geen ‘dode letter’, maar een levend Woord, en dé bestseller aller tij­den.

De heilige Schrift is geen ge­mak­ke­lijk boek en roept ook veel vragen op. Als we er niet mee beginnen, steeds opnieuw, blijft de Schrift ge­mak­ke­lijk een gesloten boek. Het is be­lang­rijk om het samen te openen en het samen met de kerk te lezen. Dan kunnen we ook beter naar het Woord van God luis­te­ren tij­dens de li­tur­gie.

Er zijn vele vragen over de bijbel: hoe is het ontstaan, wie heeft het ge­schre­ven en hoe is het tot ons geko­men. Het is teveel voor een avond, maar als we niet beginnen, komen we niet ver­der. Daarom zal er don­der­dag­avond 12 maart om 20.00 uur een avond rond het Woord van God zijn. Neem je bijbel mee, en laat je mee­ne­men. God spreekt tot ons.

Benieuwd wat Hij wil zeggen en doen?
Kom en laat dit woord van het jaar ook jouw en uw jaar van het Woord wor­den.

De avond is in ‘De Over­kant’. Koffie en thee vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur start de avond. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl