link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mooiste ‘verborgen’ tuin in Schoonhoven

Interview RTV Krimpenerwaard met vrijwilliger Rob Rietkerk

gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Vrijwilligers in het zonnetje

Lokale omroep RTV Krimpener­waard besteed aan­dacht aan de prach­tige tuinen rondom de Bar­tho­lo­meus­kerk in Schoon­hoven. Met name onze vrij­wil­li­ger Rob Riet­kerk ver­telt over het park en onze pa­ro­chie.

“Velen denken dat de bomen achter de Rooms-Katho­lie­ke Kerk aan de Wal onder­deel zijn van het Sprin­ger­park. Niets is min­der waar. Het is een prach­tige tuin die grenst aan het kerkhof. Weke­lijks zijn vrij­wil­li­gers hard aan het werk om alles zo netjes moge­lijk te hou­den. Lang niet ie­der­een kent het bestaan van deze groene oase, mid­den in de bin­nen­stad.”

De pa­ro­chie is dank­baar voor en trots op de vele vrij­wil­li­gers die zich be­lan­ge­loos inzetten voor de ge­meen­schap! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl