link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kaart voor de meimaand

gepubliceerd: zondag, 10 mei 2020

Pa­ro­chi­anen hebben deze week een kaart in de bus ont­van­gen om deze bij­zon­dere mei­maand een hart onder de riem te steken. Binnenin staat een groet van pastoor Van der Mee en achterop een Maria­ge­bed van paus Fran­cis­cus.

Niet op bede­vaart, wel een groet.

In Banneux zegt Maria:

Ik kom het lij­den verlichten.

mei 2020

Beste pa­ro­chi­aan,

Hoe gaat het met u? Een las­tige vraag.
Ik wil u van harte groeten.
Het zijn vreemde tij­den.
We zien elkaar weinig of niet, ook niet in
de kerk. Velen missen elkaar.

Houden we het vol? We zijn er nog niet.
Ik vraag me af wat ik voor u kan doen.
Ik vier elke dag de Eucha­ris­tie en ik bid voor u
en zeker voor de zieken en de een­za­men.
Als ik wat kan doen, laat het mij weten.

Kunt u nog bid­den?
Weet dat de Heer ons niet in de steek laat.
We zitten in de paas­tijd: Christus is verrezen.
Hij is met ons, zoals Hij heeft gezegd.

Met een harte­lijke groet,

Pastoor van der Mee
0182 - 382 455

Maria­ge­bed

O Maria, u bent altijd op onze weg.
U bent een teken van red­ding en hoop.
Wij ver­trouwen op u U hebt u verenigd onder het kruis
met de pijn van uw Zoon Jezus
en uw geloof stevig bewaard.

U bent de red­ding van de mensen
en weet wat we nodig hebben.
We zijn er zeker van
dat u ervoor zult zorgen
dat vreugde en blijd­schap
na deze tijd van be­proe­ving te­rug­ke­ren,
zoals eens te Kana in Galilea.

Help ons, moe­der van god­de­lijke liefde,
om ons af te stemmen op de wil van de Vader
en te doen wat Jezus ons wil zeggen.
Hij heeft ons lij­den doorstaan
en onze pijnen doorle­den.
Door het kruis leidt Hij ons
naar de vreugde van het nieuwe leven.
Amen.

(april 2020 Paus Fran­cis­cus) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl