link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hemelvaart - Op weg naar Pinksteren

gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2020

Donder­dag 21 mei vieren we Hemel­vaart. De Heer gaat van ons heen, maar Hij blijft ook bij ons met de kracht van zijn ver­rij­ze­nis. Hij is bij de Vader onze voor­spre­ker om alles ten goede te keren. Daar mogen wij als kerk­ge­meen­schap aan mogen mee­werken.

De vie­ring op don­der­dag 21 mei kunt u mee­luis­te­ren via kerk­dienstgemist.nl

Op weg naar Pink­ste­ren

Dan gaan we op weg naar Pink­ste­ren. Dins­dag 26 mei of woens­dag 27 mei verschijnt ons pa­ro­chie­blad. Het is voor de ko­men­de maand juni.

We zijn nu nog in spannende afwach­ting of de kerken al een beetje open mogen gaan. Zoals we horen eerst in juni voor 30 mensen en vanaf 1 juli voor 100 mensen, als het gaat. We wachten nu nog af en we moeten kijken hoe we daar mee omgaan. Wij in­for­meren u daar dan over.

Intussen gaan we wel op weg naar Pink­ste­ren. Daarvoor is er de Pinksternoveen! Het is be­lang­rijk om vanaf vrij­dag 22 mei negen dagen te bid­den om deze grote gave van de heilige Geest. Wij sluiten bij deze mail ons noveen­boekje in. Wij hopen dat velen oprecht bid­den om de komst van de heilige Geest. Zonder deze geest kunnen we geen kerk zijn.

Pa­ro­chie­blad

In het ko­men­de pa­ro­chie­blad staat veel ge­schre­ven over hoe we samen kerk zijn, ook in deze onrus­tige tij­den. Het is steeds een inoefenen in een manier van leven. Als kerk gaan we ver­der; het lijkt er soms op dat we weer opnieuw moeten beginnen. Het is niet alleen weer de draad oppakken. Het gaat er om samen kerk te zijn in alle verschei­den­heid van mensen, maar wel in het­zelfde geloof (lees wat in ons pa­ro­chie­blad staat) en met een band van liefde.

We gaan graag het gesprek aan met hen die mee willen doen om de pa­ro­chie op te bouwen. Als u ideeën hebt, dan horen we dat graag. De kerk zelf denkt daar ook steeds over na. Wij moeten het hier in onze beide pa­ro­chies gestalte geven, met elkaar.

Wij wensen u een mooie Hemel­vaarts­dag toe.

Wij voegen een pinkstermobile toe. Het is voor de kin­de­ren van onze ge­zin­nen en klein­kin­de­ren, maar ie­der­een die van knutselen houdt, kan ermee aan de slag. Het is een leuk werkje.

Met een harte­lijke groet,

pastoor Van der Mee

Pinkster­groet

De zeven gaven van de Heilige Geest
Vijf­tig dagen nadat Jezus was verrezen en tien dagen nadat Hij naar de hemel was opgestegen, was het Pink­ste­ren en kwam de Heilige Geest. Boven de hoof­den van de leer­lin­gen kon je toen vurige tongen zien. Vanaf dat moment kon­den de leer­lin­gen precies doen wat Jezus wilde, omdat de Heilige Geest steeds bij hen was.

Na­tuur­lijk kon­den ze niet net zo met de Heilige Geest praten als ze met Jezus had­den gedaan. Maar dankzij de gaven van de Heilige Geest kon­den ze wel begrijpen wat Hij hun dui­de­lijk wilde maken (dat laatste noem je ook wel de ‘inge­vingen’ van de Heilige Geest).

Wat zijn die gaven van de Heilige Geest? De Heilige Geest zelf is het grote cadeau van Jezus aan ons, maar de Geest brengt zelf ook nog eens zeven cadeaus mee – de zeven gaven.

  1. De gave van wijs­heid helpt je om te weten wie God is, om met Zijn ogen te kijken, met Zijn hart te voelen en met Zijn woor­den te spreken.
  2. De gave van verstand helpt om de woor­den van Jezus en de Kerk te begrijpen.
  3. De gave van beleid helpt om de goede beslis­sing te nemen.
  4. De gave van moed helpt om die beslis­sing ook uit te voeren en Jezus na te volgen.
  5. De gave van kennis helpt je te zien hoe God van ieder schepsel houdt.
  6. De gave van vroom­heid helpt je om uit liefde tot God te doen wat goed is voor ie­der­een.
  7. De gave van eerbied voor God helpt je om uit liefde tot God uit de weg te gaan wat niet goed is.

Wij gaan ook weer Pink­ste­ren vieren. We kunnen bid­den om deze gaven en ze ook aan andere mensen toewensen. Met behulp van deze gaven kunnen we meer openstaan voor de inge­vingen van de Heilige Geest. Daarom kunnen we deze gaven in deze moei­lijke tijd heel goed gebruiken. Zeker nu hebben we het nodig om te begrijpen wat Jezus ons door de Kerk zegt, om met Gods ogen naar ons­zelf, naar andere mensen en ieder schepsel te kijken en om het goede te kunnen kiezen en het moe­dig en gedul­dig te doen!

Een Pinkstermobile maken

PinkstermobileDoor te kleuren, knippen en plakken leren we de zeven gaven van de Heilige Geest beter kennen. Ondertussen kun je er ook een beetje over nadenken. Op de volgende bladzij­den zie je hoe je een Pinkstermobile kunt maken. De zeven gaven zitten erin en je ziet de vurige tongen boven de hoof­den van de kin­de­ren.

Als je de Pinkstermobile klaar hebt, kun je die als Pinkster­groet weg­ge­ven aan iemand die kent. Zo wens je hem of haar de gaven van de Heilige Geest. Denk daarbij aan iemand die je graag wilt groeten, maar waar je nu niet op bezoek kunt gaan: iemand in je familie of in je buurt. Als je niemand weet, kun je de mobile ook voor 25 mei naar de kerk brengen. Dan wordt ervoor gezorgd dat iemand jouw groet krijgt. Vergeet niet je naam en je adres erop te zetten. Als groet kun je schrijven: “Ik wens u een zalig Pink­ste­ren en hoop dat de zeven gaven van de heilige Geest u blij maken.”

Op de te down­loa­den bla­den zie je hoe je de Pinkstermobile kunt maken. Op bladzijde 3 en 4 staan de figuren en hun spiegel­beel­den om op elkaar te plakken. Op bladzijde 5 de zeven gaven van de Heilige Geest in tweevoud om ook op elkaar te plakken. Ook staat hier het eindre­sul­taat als voor­beeld. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl