link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kaart voor Pinksteren

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020

Bij pa­ro­chie­blad Samen ter Weghe zit deze keer een mooie kaart om u een Zalig Pink­ste­ren te wensen. Binnenin de kaart staat een over­we­ging en gebed tot de Heilige Geest.

Pink­ste­ren

Het wordt Pink­ste­ren. Wij krijgen de heilige Geest!
Jezus heeft het ons beloofd
toen Hij naar zijn Vader ging.

Zoals het corona­vi­rus ons leven veran­dert,
zo grijpt ook de heilige Geest in
en kan ons leven echt ver­an­de­ren.

Wij mogen leven als kin­de­ren van God
(met vallen en opstaan).
God is onze Vader. Hij wil er voor ons zijn.

Met deze Geest kunnen wij het werk van Christus
voort­zet­ten. Wij zijn leer­lin­gen van de Heer.
Luistert steeds naar Hem en sta voor Hem open.
Dan zijn we samen kerk; we zien naar elkaar om.

De heilige Geest helpt ons elkaar te ver­ge­ven.
Hij maakt alles steeds weer nieuw.

Wij hopen dat de kerken weer open gaan.
Wij willen ons geloof vieren en voe­den.
Dan kunnen we ook getuigen zijn.

Daarom bid­den we steeds:
Heilige Geest geef mij kracht.
Heilige Geest wees mijn Helper.

Heer onze God, Gij zendt uw Geest
om het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

Uw Geest loutert ons als een vuur
en zuivert ons om te leven in een zuivere liefde.

Uw Geest brengt ons tot de volle waar­heid
met uw liefde en barm­har­tig­heid.

Uw Geest verlicht ons en leidt ons,
bij alles wat we in ons leven mee maken.

Uw Geest troost ons en sterkt ons
en geeft steeds nieuwe moed.

Wij kunnen met hoop en ver­trouwen leven.
Uw Geest zet ons in bewe­ging naar U toe en

naar elkaar toe, om niet langs elkaar heen te leven.
Wij danken U dat we steeds Pink­ste­ren mogen vieren.

Uw Geest beweegt ons hart en brengt ver­zoe­ning tot
stand en geeft een­heid en vrede.

Kom zo naar ons toe, beziel ons zodat wij in deze
wereld getuigen kunnen zijn van uw won­dere werken. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl