link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vieringen in juni

gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020

Einde­lijk laat de daling van het aantal nieuwe besmet­tingen toe dat de corona-maat­regelen wat kunnen wor­den versoe­peld. Vanaf 1 juni zullen de Eucha­ris­tie­vie­ringen voorlopig nog wel besloten zijn. Men moet zich hier­voor aanmel­den - in juni kunnen maximaal der­tig personen deel­ne­men.

Voorzich­tig

We zijn in een bizarre tijd terecht geko­men door een klein, onzicht­baar virus. Nooit eer­der zijn de gelo­vi­gen zo’n lange periode achtereen uit­ge­slo­ten geweest van de sacra­menten. Dit is voor velen moei­lijk en pijn­lijk geweest. Met name het niet kunnen deel­ne­men aan de Eucha­ris­tie­vie­ring en aan de heilige communie was een groot gemis. We zijn daarom verheugd dat we nu een eerste stap kunnen zetten en dat hope­lijk nieuwe stappen binnen enkele weken zullen volgen.

Reserveren

Om het door de over­heid opgelegde maximum van der­tig deel­ne­mers in goede banen te lei­den en te voor­ko­men dat mensen naar de kerk komen om aan de deur te ver­ne­men dat het maximum aantal al is bereikt, gaan we werken met reserve­ringen. Neem contact op via tele­foon of e-mail en we zetten u op de lijst.

Vaststaande vie­rin­gen

dag tijd plaats
Zater­dag 17.30 uur Schoon­hoven
19.00 uur Haas­trecht
20.30 uur Schoon­hoven (met de neokatechumenale weg)
Zondag 9.30 uur Schoon­hoven
11.00 uur Haas­trecht
Woens­dag 9.30 uur Schoon­hoven
Vrij­dag 9.00 uur Haas­trecht

Wisselende vie­rin­gen

Vie­rin­gen op de andere dagen zijn wisselend, af­han­ke­lijk van de agenda van de pastoor. Zij die van moge­lijke Missen op de hoogte willen wor­den gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer weten. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl