link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaartstempel in de Mariakapel

Haastrecht

gepubliceerd: vrijdag, 3 juli 2020

Er ligt een intentie boek, met voor­beden en mooie teksten.

Mensen die het pelgrimspad lopen bezoeken de Maria­ka­pel met Maria van Haas­trecht. Zij wordt al sinds 1647 vereerd. De St. Barnabas­paro­chie heeft er een bede­vaartstempel bij. Een jaar gele­den is de Maria­ka­pel ingewijd. In deze Corona­tijd is deze kapel veel­vul­dig bezocht. Er zijn veel kaarsen aangestoken.Velen vragen een bede­vaartstempel.

Dhr. Kers­bergen uit Gouda, die zelf menig bede­vaart gelopen heeft naar Rome en Jacobus de Com­pos­tel­la, heeft voor de pa­ro­chie een mooie stempel ont­wor­pen. Ze bestaat uit de Jakobsschelp, ken­mer­kend voor de pelgrim en de vermel­ding van Maria ter Weghe.

Deze stempel ligt in de Maria­ka­pel en ie­der­een kan zich­zelf de stempel geven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl