link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria ten Hemelopneming

Schoonhoven - 15 augustus - 17.30 uur

gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2020

Aanstaande zater­dag, 15 au­gus­tus, vieren wij het feest van de ten he­mel­op­ne­ming van Maria. We vieren dit met een eucha­ris­tie­vie­ring en eren Maria. Zij is het voor­beeld van geloof, nede­rig­heid, ver­trouwen en hoop.
Voor veel gelo­vi­gen is Maria een be­lang­rijke voor­spreek­ster. Er wor­den veel kaarsen bij gebrand. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl