link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kardinaal Ad Simonis overleden

‘Plichtsgetrouw bisschop-tegen-wil-en-dank’

gepubliceerd: donderdag, 3 september 2020

In zijn woon­plaats Voorhout is woens­dag 2 sep­tem­ber 2020 kar­di­naal Ad Simonis op 88-jarige leef­tijd overle­den, voor­zien van het Sacra­ment der zieken, toege­diend door zijn vroe­gere hulp­bis­schop Gerard de Korte.

Curriculum Vitae

Ad Simonis werd 26 no­vem­ber 1931 geboren in een groot gezin te Lisse. Van kinds af aan wist hij al dat hij pries­ter wilde wor­den. Na zijn oplei­ding werd hij op 15 juni 1957 tot pries­ter gewijd voor Bisdom Rotter­dam. Na zijn wij­ding ging hij stu­de­ren in Rome waar in 1966 pro­mo­veerde. Daarna keerde hij terug naar Neder­land en werd hij kape­laan in Den Haag.

In 1970, op 39-jarige leef­tijd, werd hij on­ver­wacht benoemd tot bis­schop van Rotter­dam. De bis­schops­wij­ding volgde op 20 maart 1971. In 1983 wordt hij aarts­bis­schop van Utrecht en lei­der van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie. Op 25 mei 1985, het jaar van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Neder­land, volgde zijn kar­di­naalscreatie.

In 2007 ging kar­di­naal Simonis met welver­diend emeritaat en leefde hij in de Focolare-ge­meen­schap te Nieuwkuijk. Op zon­dag 4 de­cem­ber 2016 vierde hij nog zijn 85e ver­jaar­dag in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch bij Mgr. Gerard de Korte. De laatste jaren woonde hij in een zorg­cen­trum in Voorhout.

(bron: Katho­liek Nieuws­blad / foto's: Wim Koopman) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl