link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nationale pro-life gebedsdag

Den Haag - 22 september

gepubliceerd: dinsdag, 15 september 2020

Op dins­dag 22 sep­tem­ber vindt de jaar­lijkse 'Pro-life Gebeds­dag' plaats in Den Haag. Het doel is het rea­li­se­ren van een chris­te­lijke wet­ge­ving ter bescher­ming van het ongeboren leven.

Deze dag wordt geor­ga­ni­seerd door de Stich­ting Recht Zonder On­der­scheid, ‘Stirezo’, en staat onder lei­ding van mgr. de Jong, hulp­bis­schop van het Bisdom Roermond. De dag begint om 11.00 uur op de Hofplaats bij het Binnenhof. Hier wordt ge­za­men­lijk de Rozen­krans gebe­den. ’s Middags wordt een petitie aan­ge­bo­den aan de leden van de Tweede Kamer. Aan­slui­tend is er zang en gebed. Om 14.30 uur wordt de Gebeds­dag af­ge­slo­ten met een plech­tige Heilige Mis in de Sint Jacobus de Meer­dere­kerk, Park­straat 65A. Hoofd­cele­brant is mgr. de Jong. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl