link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde gezinsdag

gepubliceerd: zondag, 27 september 2020
Geslaagde gezinsdag
(foto: Wim Koopman)

De paro­chie­kerk van Schoon­hoven trok zon­dag 27 sep­tem­ber een mooi aantal jonge katho­lie­ke ge­zin­nen. De Eucha­ris­tie­vie­ring vormde het eerste onder­deel van het pro­gram­ma waarbij voor elke leef­tijdscate­go­rie apart aan­dacht was.

Ondanks de aan­ge­scherpte corona­maat­re­ge­len kon de dag toch doorgang vin­den door voldoende afstand te nemen en bij­voor­beeld de lunch buiten, vóór de pastorie te hou­den. Gelukkig werkte het weer mee waardoor het buiten aange­naam warm was en de zon zich af en toe even liet zien.

Liefde en verant­woor­de­lijk­heid

Het thema van de gezins­dag was ‘Liefde en verant­woor­de­lijk­heid’, gekozen om na te denken over onze opdracht om als vrije en bewuste chris­te­nen Gods liefde in deze wereld uit te dragen. De chris­te­lijke visie op de liefde wordt niet altijd begrepen en aanvaard, denken we maar aan de gen­der­ideo­lo­gie. Waar schuren onze levens en ons denken met dat van anderen? Hebben we hel­der waar dat schuren zijn oorsprong vindt en hoe we ermee kunnen omgaan? Het zijn enkele vragen die aan bod kwamen. Het thema werd bij de ouders ingeleid door kape­laan Simons, dio­ce­saan pries­ter met al vele jaren een bij­zon­dere aan­dacht voor huwe­lijk en gezin door studie en pas­to­rale taken.

In de mid­dag maakte het gezel­schap een wan­de­ling door pittoreske stadje Schoon­hoven met vele beziens­waar­dig­he­den en leuke stadsge­zichten. De dag werd af­ge­slo­ten met het bid­den van de Vespers.

Volgende gezins­dag

De volgende gezins­dag staat alweer gepland op zon­dag 6 juni 2021. Noteer hem alvast in de gezinsagenda!
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl