link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde gezinsdag

gepubliceerd: zondag, 27 september 2020
Geslaagde gezinsdag
(foto: Wim Koopman)

De paro­chie­kerk van Schoon­hoven trok zon­dag 27 sep­tem­ber een mooi aantal jonge katho­lie­ke gezinnen. De Eucha­ris­tie­vie­ring vormde het eerste onder­deel van het pro­gram­ma waarbij voor elke leef­tijdscate­go­rie apart aan­dacht was.

Ondanks de aangescherpte coronamaat­regelen kon de dag toch doorgang vin­den door voldoende afstand te nemen en bij­voor­beeld de lunch buiten, vóór de pastorie te hou­den. Gelukkig werkte het weer mee waardoor het buiten aangenaam warm was en de zon zich af en toe even liet zien.

Liefde en verant­woor­de­lijk­heid

Het thema van de gezins­dag was ‘Liefde en verant­woor­de­lijk­heid’, gekozen om na te denken over onze opdracht om als vrije en bewuste chris­te­nen Gods liefde in deze wereld uit te dragen. De chris­te­lijke visie op de liefde wordt niet altijd begrepen en aanvaard, denken we maar aan de gender­ideo­lo­gie. Waar schuren onze levens en ons denken met dat van anderen? Hebben we helder waar dat schuren zijn oorsprong vindt en hoe we ermee kunnen omgaan? Het zijn enkele vragen die aan bod kwamen. Het thema werd bij de ouders ingeleid door kape­laan Simons, dio­ce­saan pries­ter met al vele jaren een bij­zon­dere aan­dacht voor huwe­lijk en gezin door studie en pas­to­rale taken.

In de mid­dag maakte het gezel­schap een wan­de­ling door pittoreske stadje Schoon­hoven met vele beziens­waar­dig­he­den en leuke stadsge­zichten. De dag werd af­ge­slo­ten met het bid­den van de Vespers.

Volgende gezins­dag

De volgende gezins­dag staat alweer gepland op zon­dag 6 juni 2021. Noteer hem alvast in de gezinsagenda!
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl