link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Allerzielen

Onze dierbaren gedenken

gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2020

In de maand no­vem­ber denken we in onze kerken extra aan onze gestorven dier­ba­ren. Dat doen we in speciale vie­rin­gen, waarin we hun namen noemen. Er kunnen evenwel maar een beperkt aantal mensen in de vie­ring aanwe­zig zijn. We missen het samen­ko­men op Aller­zie­len.

Daarom stellen wij in no­vem­ber onze paro­chie­kerken open van 9.00 - 16.30 uur om zo ie­der­een in de gelegen­heid te stellen, een kaarsje aan te steken bij het gedenken van hun dier­ba­ren.

In Schoon­hoven de H. Bar­tho­lo­meus­kerk, Wal 63 en in Haas­trecht de St. Barnabas­kerk, Grote Haven 8.

 

Als de dood onze ogen sluit,
staan wij in een Licht,
waar­van het zonlicht
maar een schaduw is.

We hebben het licht van zon en maan niet nodig,
want God zelf verlicht ons en onze lamp is het Lam
              (Apok 21, 23) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl