link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstmis vieren

gepubliceerd: donderdag, 17 december 2020

Wij gaan Kerst­mis vieren, maar vooral thuis en in kleine kring! Zo wordt van ons gevraagd. Ook thuis kunnen we verbon­den zijn met de kerk, zowel via de vie­rin­gen op de TV als via in­ter­net (daar is veel te vin­den). Ook kunt u de kerst­vie­ringen vanuit onze beide pa­ro­chies gedurende de hele kerst­tijd volgen op de gebruike­lijke tij­den m.u.v. de kerst­avond­vie­ringen op 24 de­cem­ber.

Geen vie­rin­gen op kerst­avond 24 de­cem­ber

De bis­schop­pen hebben bepaald dat er op kerst­avond geen publieke vie­rin­gen zijn. Niemand kan die avond naar de kerk komen! De speciale vie­ring van 16.30 uur in Haas­trecht voor ge­zin­nen gaat niet door. Ook in Schoon­hoven zal er die avond geen kerst­wan­de­ling zijn.

Er zal op kerst­avond wel een Eucha­ris­tie­vie­ring gevierd wor­den in de kerk van Schoon­hoven om 20.00 uur.

De vie­rin­gen op de drie Kerst­da­gen

Alle andere aan­ge­kon­digde vie­rin­gen rond kerst­mis, op eerste, tweede en derde kerst­dag, kan men alleen bezoeken met een toegangsbe­wijs. Er kunnen slechts 30 gelo­vi­gen deel­ne­men aan de vie­rin­gen. De pa­ro­chi­anen die zich hebben aangemeld krijgen daarover bericht. Zij zullen wor­den verspreid over deze drie dagen.

De andere vie­rin­gen in de kerst­tijd en daarna

De ver­dere vie­rin­gen in de kerst­tijd, zoals op 31 de­cem­ber op oude­jaars­avond om 19.00 uur in Haas­trecht, alsook de eucha­ris­tie­vie­ringen op 1, 2 en 3 januari en daarna vin­den doorgang met steeds het beperkt aantal gelo­vi­gen van 30 personen. Zoals in de maan­den no­vem­ber en de­cem­ber maken we daar een indeling voor. De pa­ro­chi­anen die kunnen komen, krijgen dat steeds te horen. Wilt u ook komen, laat het weten.

De Kerk is open

Gedurende de ko­men­de tijd zal de kerk alle mid­da­gen open zijn tot 16.30 uur. Men kan de kerst­stal bezoeken en de Heer, die in zijn kerk verblijft, groeten en aanbid­den, want Hij is geko­men voor ons en Hij wil in ons mid­den ver­blij­ven.

Verdere in­for­ma­tie

Er is een speciale site geopend met tips en in­spi­ra­tie om goed Kerst­mis te vieren: www.vierkerst­mis.nl

Ook op deze pa­ro­chie­si­te vindt u de nodige in­for­ma­tie.

Kerst­mis vieren

We vieren kerst­mis. Het zijn altijd bij­zon­dere dagen voor ons, en nu heel speciaal. Maak steeds weer plaats en ruimte in uw leven om Christus de Heer te ont­van­gen in uw hart en intieme momenten van gebed en schrift­le­zing te hebben met uw Heer en God. Uit liefde is Hij naar deze wereld geko­men. Men kan Hem vin­den, als men Hem oprecht zoekt, zoals de her­ders en de wijzen. Komt laten we Hem aanbid­den. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Zalig Kerst­mis

Pastoor J. van der Mee 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl